1 Image 1 2 Image 2 3 Image 2 4 Image 3

Онлайн музей човнів України

Судноплавство впродовж всієї історії людства було важливою складовою життя людини. На це було декілька причин: небезпека на дорогах, відсутність доріг, великі витрати на транспорт, швидкість переміщення. Особливо це проявилось в перевезенні вантажу в пізніші епохи. Перевезення вантажу на човнах було набагато дешевшим, безпечнішим та швидшим. Помережена річковими системами територія України вихід до Чорного та Азовського моря сприяли активному виробленню та користуванню човнів різного типу, а річка стала невіддільною частиною життя людини.
Сьогодні багато музеїв України мають у своїх експозиціях пам’ятники суднобудування далеких епох, проте, не всі вони, на жаль, вивчені належним чином. Географія подібних знахідок досить широка. Вони зустрічаються майже по всій території країни. Втім, вже зараз можна спостерігати виокремлення декількох районів з щільною концентрацією таких пам’яток. Переважна більшість старовинних човнів були підняті на поверхню з вод Дніпра і його приток в Нижньому і Середньому Подніпров'ї, а також на Поліссі. Їх хронологія коливається в межах від І тис. до н. е. до ХІХ ст.